h Рейки федерация - България
Reiki
  Карта на сайта
Начало      Поверителност      Контакти  
Рейки федерация - България
Рейки
Събития
Членство
Приятели на Рейки
Общо събрание

 

chartarni poleti


РЕЙКИ ФЕДЕРАЦИЯ - БЪЛГАРИЯ
REIKI FEDERATION - BULGARIA


Членство

Членове на Сдружението могат да бъдат всички физически лица и български юридически лица, които заявяват, че приемат и спазват Устава на Сдружението, плащат редовно членския си внос и допринасят за целите на Сдружението.

Физически лица, навършили 18-годишна възраст, дееспособни граждани, предоставили документ, удостоверяващ преминато обучение в принципите и философията на Рейки и удостоверяващ непрекъсната приемствена линия, водеща началото си от Микао Усуи.

- кандидатите за активни членове на Сдружението подават заявление за членство и попълнена анкетна карта.

Всеки член заплаща еднократна встъпителна вноска в размер на 10 лв. и годишен членски внос в размер на минимум 40 лв.

Кандидатите за членство в сдружението могат да ни изпратят имейл. От наша страна ние ще изпратим анкетната карта, която трябва да попълнят и да ни върнат обратно.

 

 Reiki Magazin
Copyright © 2020 Reiki federation - Bulgaria